Bīstamo kravu pārvadājumi

Mēs palīdzam jums atrast labāko iespējamo cenu un ātrākos piegādes laikus.

Cargologs piedāvā plašu transporta risinājumu klāstu, kas aptver visus lielākos pasaules reģionus.


Bīstamo kravu pārvadājumi


Bīstamo kravu pārvadājumi ir neatņemama mūsdienu transporta un loģistikas nozares daļa, nodrošinot nepieciešamo preču un materiālu piegādi industriālajai ražošanai, medicīnas uzņēmumiem, kā arī daudziem citiem sektoriem. Tomēr bīstamu kravu pārvadāšana rada arī dažādus būtiskus drošības riskus, tāpēc uz to attiecas īpaši nosacījumi un likumdošana. Cargologs piedāvā veikt visas nepieciešamās darbības, lai īstenotu pareizus un drošus bīstamo kravu pārvadājumus!


Kas ir bīstamās kravas?

Par bīstamu uzskata tādu kravu, kas var radīt veselības vai pat dzīvības draudus, vai arī nodarīt kaitējumu apkārtējam īpašumam un videi, ja notiek negadījums vai arī tiek pārkāpti pārvadāšanas noteikumi. Tāpēc ir īpaši svarīgi, lai bīstamās kravas tiktu pārvadātas atbilstoši visām prasībām un nosacījumiem.

Kāds ir bīstamo kravu iedalījums?

Bīstama krava ir ļoti plašs jēdziens, tāpēc tās tiek iedalītas vairākās klasēs un apakšklasēs, kuras nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.674 (Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi):

 • 1. klase – sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi;
 • 2. klase – gāzes;
 • 3. klase – viegli uzliesmojoši šķidrumi;
 • 4.1. klase – viegli uzliesmojošas cietas vielas, polimerizējošas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas;
 • 4.2. klase – pašuzliesmojošas vielas;
 • 4.3. klase – vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes;
 • 5.1. klase – oksidējošas vielas;
 • 5.2. klase – organiskie peroksīdi;
 • 6.1. klase – indīgas jeb toksiskas vielas;
 • 6.2. klase – infekciozas vielas;
 • 7. klase – radioaktīvi materiāli;
 • 8. klase – korozīvas vielas;
 • 9. klase – pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi.

Dažādām klasēm var būt atšķirīgi nosacījumi, kā pareizi jāveic bīstamo kravu pārvadājumi. Detalizētu informāciju varat iegūt, apmeklējot vietni www.likumi.lv un meklētājā ierakstot frāzi Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi.

Cargologs piedāvājumā – arī bīstamās kravas pārvadājumi

Ņemot vērā, cik daudz un dažādi nosacījumi jāievēro, lai tiktu veikti ADR bīstamo kravu pārvadājumi, šim uzdevumam vienkāršāk izvēlēties profesionālu uzņēmumu, kas ar attiecīgo specifiku saskaras regulāri.  Šādu opciju piedāvā Cargologs platforma – pie mums pieejami:

 • bīstamo kravu pārvadājumi ar autotransportu;
 • bīstamo kravu pārvadājumi ar aviotransportu;
 • bīstamo kravu pārvadājumi pa dzelzceļu;
 • bīstamo kravu pārvadājumi jūrā.

Lai atrastu jūsu vajadzībām piemērotāko pārvadātāju, jums jāveic reģistrācija Cargologs platformā, norādot svarīgāko informāciju par sevi un / vai savu uzņēmumu. Kad tas izdarīts, saņemsiet reģistrācijas apstiprinājumu, un pēc tam būs iespējams ievadīt bīstamo kravu transportēšanas pieteikumus. 

Attiecīgos pieteikumus redzēs Cargologs platformā reģistrētās transporta un loģistikas kompānijas, kuras izteiks savus piedāvājumus. Jūs varēsiet izvēlēties jums saistošāko piedāvājumu, ņemot vērā gan piegādes izmaksas un piegādes laiku, gan pārvadātāja statusu.

Kāpēc bīstamo kravu pārvadājumus uzticēt Cargologs platformā esošajiem speciālistiem?

Lai bīstamā krava droši un noteiktajā termiņā nonāktu galamērķī, jāizvēlas uzticami bīstamo kravu pārvadātāji. Šādi profesionāļi ir apkopoti šeit, Cargologs platformā. Ikviens no pārvadātājiem, kurš uzņemas bīstamo kravu transportēšanu, izmanto atbilstoši sertificētas un aprīkotas automašīnas vai cita veida transportlīdzekļus, kā arī attiecīgo uzdevumu uztic pieredzējušiem un zinošiem speciālistiem ar atbilstošu kvalifikāciju.

Izmantot Cargologs platformu ir ļoti vienkārši, un tajā iespējams saņemt plaša spektra transportēšanas pakalpojumus. Turklāt platforma ir brīvi pieejama gan uzņēmumiem, gan privātpersonām, kā arī tajā var reģistrēties bīstamo kravu pārvadātāji, kuri vēlas piedāvāt savus pakalpojumus klientiem. Platformas ietvaros jūs varat sazināties ar izvēlēto transporta kompāniju, lai precizētu interesējošās detaļas.

Lai piegādes process būtu maksimāli ērts, precīzs un vienkāršs, iespējams sekot līdzi tam, kur sūtījums atrodas, kā arī sagatavot kravas uzlīmes, pavaddokumentus un automātiski ģenerētus rēķinus. Drošībai lieti noder fotofiksācija gan pirms sūtījumu uzkraušanas, gan pēc to piegādes noteiktajā adresē, bet papildu mobilitāti un ērtumu nodrošina Cargologs lietotne, kas atrodama gan App Store, gan Google Play.

Cargologs ir platforma, kurā bīstamo kravu pārvadājumi tiek uzticēti profesionāļiem, tajā pašā laikā nodrošinot vienkāršu un pārskatāmu piegādes procesu. Izmantojiet šo iespēju arī jūs!


APSKATI VĒL

Visi pakalpojumi


Saņem aktuālo informāciju nekavējoties

Izmanto mobīlo aplikāciju

google-play-320x100.jpg

app-store.jpg

Nepieciešama palidzība

Droši apskati

Kravu fotofiksācija

Cargologs ir izstrādājis jaunu un draudzīgu risinājumu sūtījumu uzraudzībai un kvalitātes nodrošināšanai. Jums tiek dota iespēja veikt kravu fotofiksāciju pirms sūtījums tiek uzkrauts un veiktos attēlus ievietot pie kravas. Šīs atzīmes var veikt ne tikai pats pieteicējs, bet arī transporta kompānija pirms krava tiek uzkrauta. Tāpat arī saņemot sūtījumu vai nogādājot kravu norunātajā adresē var veikt fotofiksāciju, lai salīdzinātu kādā stāvoklī un kvalitātē ir veikta piegāde. Šīs dokumentācijas nav obligātas, bet ir vēlamas veiksmīgas sadarbības veidošanā starp pieteicēju un izpildītāju.Kravas uzlīmes

Katram sūtījumam tiek uzģenerētas kravas uzlīmes, atbilstoši iepakojumu daudzumam un saturam. Pie katras uzlīmes tiek uzģenerēts QR kods, kurš darbojas kā atslēga pārvadātājam, lai saņemtu sūtījumu. Kravas uzlīmes var piestiprināt pie kravas, lai pārvadātājs atpazītu kurš sūtījums ir jānogādā uz kuru adresi. Kravas uzlīmē tiek norādīta visa nepieciešamā informācija, kas tiek ievadīta pieteikuma izveides brīdī. Tāpat tiek atspoguļota informācija par transporta kompāniju, kura veic piegādi, kā arī pārvadātāja informācija – telefona numurs, vārds un uzvārds, kā arī transportlīdzekļa reģistrācijas numurs.
Kravas pavaddokumenti

Cargologs izstrādājis CMR un Bill of lading kravas dokumentu automātisku ģenerēšanu. Dokumenti tiek uzģenerēti pēc transporta pieteikuma apstiprināšanas. Šos dokumentus Cargologs platformā var lejupielādēt vai izdrukāt pēc nepieciešamības. Dokumenti ir pieejami gan pieteicējiem, gan arī pārvadātājiem. Tos papildinot automātiski informācija saglabājas arī otrai pusei. Šāda dokumentu automātiska ģenerēšana uzlabo darba kvalitāti un dokumentāciju abām pusēm, kā rezultātā abas iesaistītās puses ieekonomē laiku uz to izveidi un var veltīt brīvo laiku svarīgākiem darbiem veicinot produktivitāti. Cargologs interesēs ir nodrošināt pilnu servisu, kā rezultātā pieteicēji var fokusēties uz ikdienas darbiem veicinot savu tirdzniecību un vienmēr būt pārliecinātiem, ka tiek izvēlēts izdevīgākais transporta piedāvājums. Kā arī transporta kompānijām uzlabot savu kvalitāti, mazāk veltot laiku klientu piesaistē un dokumentācijā, tā vietā tiek dota iespēja fokusēties uz piedāvājumu izteikšanu un transporta organizēšanu.Rēķini

Ikdienā bieži vien saskaramies ar kavētiem rēķiniem, un lai mazinātu šādu gadījumu skaitu, Cargologs ir izstrādājis risinājumu. Kā rezultātā ieguvēji būtu kā pieteicēji, tā arī pārvadātāji. Laikus izrakstīti rēķini un laikus apmaksāti veicina uzņēmumu darbību. Tāpēc Cargologs platformā transporta kompānijas pēc veiktās piegādes var izvēlēties Cargologs automātiski ģenerētu rēķinu vai arī pievienot savu rēķinu. Rēķinā tiek norādīta nepieciešamā informācija par veikto piegādi un abu uzņēmumu rekvizīti un summas par kurām iepriekš vienojušies. Pēc izvēles (automātiski ģenerēts Cargologs rēķins vai transporta kompānijas veidots rēķins) rēķini tiek nosūtīti uz pieteicēja norādīto e-pastu. Ja gadījumā klients nav veicis apmaksu, jums ir visas tiesības izsūtīt atkārtotu rēķinu vai uzsākt saraksti ar klientu par apmaksu. Abām pusēm ir tiesības informēt Cargologs par neveiksmīgu sadarbību un tā rezultātā tiks izvērtēta sadarbība ar Cargologs, lai netiktu pieļautas turpmākas negodprātīgas darbības.